Top4sport

Novinky

Termíny 2022:

9. - 10. 7. 2022 Volejbalový turnaj smíšených družstev - 14. ročník 23. - 24. 7. 2022 …

Vranovské léto 2021

Volejbalový turnaj mužů a žen 2021: Muži 1. místo: Rumídci 2. místo: Ivánkovo šáňo 3. místo:…

"Harakiri" vítězem mixů

Volejbalový turnaj smíšených družstev 2021 1. místo: Harakiri 2. místo: Matesovy divoši 3. místo…

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

SOBOTA 10. července 2021
8:30 - 9:00 - prezence družstev  Pozn. Kapitán týmu musí přijít na prezenci, aby potvrdil účast na turnaji.
9:30 - zahájení zápasů (základní skupiny)
cca 20:00 - ukončení finálových zápasů, vyhlášení výsledků 

NEDĚLE 11. července 2021 - pokud turnaj neskončí už v sobotu (například díky počasí), tak se turnaj dohraje v neděli.


Místo: 6 kurtů na pláži Vranovské přehrady

Vedení turnaje: Organizační úsek: Mgr. Jiří Bílek, Bohumír Bílek / Technický úsek: Roman Lát   
     
Přihlášky: na turnaj se bylo možné přihlásit do 8.7.2021

Startovné: 900 Kč / tým. Platba pouze převodem. 

Systém
: Družstva budou rozlosována do základních skupin. Další systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. O pořadí ve skupinách rozhoduje 1. počet bodů, 2. podíl setů, 3. podíl míčů ze všech zápasů a 4. los. Družstva budou mít vlastní míč!

Rozhodčí: Každé družstvo si zajistí rozhodčího např. hráč/ka nebo trenér. Licence není potřeba; organizátor předá píšťalku kapitánovi při prezenci.
Rozhodčí odpíská několik utkání v turnaji (kromě vlastních utkání).

Startují: 
Smíšená družstva všech soutěží včetně rekreačních týmů. Na hřišti musí za družstvo nastoupit minimálně 2 ženy případně min. 2 muži (povolené varianty: 2Ž+4M, 3Ž+3M, 4Ž+2M). Hráč může v průběhu celého turnaje hrát pouze v jednom týmu.

Kontaktní osoba:
Jiří Bílek, bilek@t4s.cz, tel.: +420 773 516 161

Jednotný dres: 
není vyžadován

Ubytování
: V kempu na pláži Vranovské přehrady (www.vranovska-plaz.cz).


Speciální ceny pro hráče: 
Stačí na bráně kempu nahlásit, že jedete na Vranovské léto a máte spec. cenu za nocleh ve vlastním stanu: 190,- Kč/osoba/noc. Nemusíte ukazovat žádné soupisky - stačí jen říct, že jedete na Vranovské léto.

Stravování: 
restaurace a stánky na pláži

Čekací doba
: 5 minut po vyhlášení začátku zápasu.

Námitky
: Organizačním pracovníkům turnaje s vkladem 500,- Kč nejpozději 5 minut po ukončení zápasu.

Ceny: 
Družstva na 1. – 4. místě obdrží věcné ceny a dále budou vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje.

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Startovné je konečné a je nevratné.