Top4sport

Novinky

Vranovské léto 2023:

15. - 16. 7. 2023 Volejbalový turnaj smíšených družstev - 15. ročník a 29. - 30. 7. 2023…

Vranovské léto 2022

Muži: 1. místo: Prázdna kasa, 2. místo: Grandi Tette, 3. místo: Rumídci, 4. místo: Ivánkovo…

Volejbalový turnaj smíšených družstev 2022

1. místo: Harakiri, 2. místo: No Name, 3. místo: Sexy bonbónky, 4. místo: Ferova družina, …

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

SOBOTA 9. července 2022
9:00 - 9:30 - prezence družstev  Pozn. Kapitán týmu musí přijít na prezenci, aby potvrdil účast na turnaji.
10:00 - zahájení zápasů (základní skupiny)

NEDĚLE 10. července 2022
9:30 - zahájení zápasů 
cca 18:00 - ukončení finálových zápasů, vyhlášení výsledků


Místo: 6 kurtů na pláži Vranovské přehrady

Vedení turnaje: Organizační úsek: Mgr. Jiří Bílek, Bohumír Bílek / Technický úsek: Roman Lát   
     
Přihlášky: přihlásit se bylo možné pouze předem a to do 7.7.2022.

Startovné: 900 Kč / tým.

Systém: Družstva budou rozlosována do základních skupin. Další systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. O pořadí ve skupinách rozhoduje 1. počet bodů (vítězný set = 1 bod), 2. podíl setů, 3. podíl míčů ze všech zápasů a 4. los. Družstva budou mít vlastní míč!

Rozhodčí: Každé družstvo si zajistí rozhodčího např. hráč/ka nebo trenér. Licence není potřeba; organizátor předá píšťalku kapitánovi při prezenci.
Rozhodčí odpíská několik utkání v turnaji (kromě vlastních utkání).

Startují: 
Smíšená družstva všech soutěží včetně rekreačních týmů. Na hřišti musí za družstvo nastoupit minimálně 2 ženy případně min. 2 muži (povolené varianty: 2Ž+4M, 3Ž+3M, 4Ž+2M). Hráč může v průběhu celého turnaje hrát pouze v jednom týmu.


Kontaktní osoba:
Jiří Bílek, bilek@t4s.cz, tel.: +420 773 516 161

Jednotný dres: 
není vyžadován

Ubytování
: V kempu na pláži Vranovské přehrady (www.vranovska-plaz.cz).

Speciální ceny pro hráče: 
Stačí na bráně kempu nahlásit, že jedete na Vranovské léto a máte spec. cenu za nocleh ve vlastním stanu: 190,- Kč/osoba/noc. Nemusíte ukazovat žádné soupisky - stačí jen říct, že jedete na Vranovské léto.

Stravování: 
restaurace a stánky na pláži

Čekací doba
: 5 minut po vyhlášení začátku zápasu.

Námitky
: Organizačním pracovníkům turnaje s vkladem 500,- Kč nejpozději 5 minut po ukončení zápasu.

Ceny: 
Družstva na 1. – 4. místě obdrží věcné ceny a dále budou vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje.

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Startovné je konečné a je nevratné.