Top4sport

Novinky

Volejbal - aktuální informace

Všechna družstva (přihlášená i nepřihlášená přes www.vranovskeleto.cz) se musí nahlásit v pátek od …

"Tady něco máš" vítezem mixů

1. Tady něco máš, 2. Dynamo Helsinki, 3. Harakiri, 4. GANG BANG , 5. - 8.: Krasokorčuliari, Nežné…

Partněři

48. ROČNÍK

VRANOVSKÉ LÉTO 2017

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ A ŽEN

SOBOTA 29. července 2017
    8:00  –  8:30    - prezence družstev (muži i ženy)
    9:15                - zahájení zápasů (základní skupiny)

NEDĚLE 30. července 2017
    8:30                - zahájení čtvrtfinálových a semifinálových zápasů
    cca 19:00        - ukončení finálových zápasů, vyhlášení výsledků

Místo:                   8-10 kurtů na pláži Vranovské přehrady

Vedení turnaje:                                               
                              Organizační úsek:    Mgr. Jiří Bílek, Bohumír Bílek
                              Technický úsek:        Martin Veselý, Roman Lát
                              Vrchní rozhodčí:        Daniel Trumpeš

     
Přihlášky:             Vyplňte do 24. 7. 2017 zde nebo v den turnaje od 8:00 do 8:30 hodin
                                                   
Informace:            info@gova.cz
                             Mgr. Jiří Bílek        tel.: +420 773 516 161                      

Ubytování:            V kempu na pláži Vranovské přehrady (www.vranovska-plaz.cz). 
Speciální ceny pro hráče: Stačí na bráně kempu nahlásit, že jedete na Vranovské léto a máte spec. cenu za nocleh ve vlastním stanu: 140,- Kč/osoba/noc. Nemusíte ukazovat žádné soupisky - stačí jen říct, že jedete na Vranovské léto.

Stravování:           restaurace a stánky na pláži

Systém:                Hraje se dle platných pravidel volejbalu. Systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. O pořadí ve skupinách rozhoduje 1. počet bodů, 2. podíl setů, 3. podíl míčů ze všech zápasů a 4. los. Družstva budou mít vlastní míč.

Jednotný dres:     Není vyžadován

Startují:               Družstva mužů a žen všech soutěží včetně rekreačních týmů. Počet družstev není omezen. Hráč může v průběhu celého turnaje hrát pouze v jednom týmu.

Čekací doba:       5 minut po vyhlášení začátku zápasu.

Námitky:    Organizačním pracovníkům turnaje s vkladem 500,- Kč nejpozději 5 minut po ukončení zápasu.

Ceny:

Finanční ceny (Kč) 1. místo 2.místo 3.místo
Volejbal muži 12.000,- 4.000,- 2.000,-
Volejbal ženy 12.000,- 4.000,- 2.000,-

Družstva na 1. – 4. místě obdrží věcné ceny a dále budou vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje.

Vklad:   
MUŽI
a) Po přihlášení zde (do 24. 7. 2017) platba v hotovosti v den turnaje 700Kč
b) Přihlášení po 24. 7. 2017 nebo přímo v den turnaje bez přihlášení 800Kč
ŽENY     
a) Po přihlášení zde (do 24. 7. 2017) platba v hotovosti v den turnaje 700Kč
b) Přihlášení po 24. 7. 2017 nebo přímo v den turnaje bez přihlášení 800Kč

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, termínu, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni. Startovné (vklad) je konečné a nevratné. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním.