Top4sport

Novinky

Termíny 2022:

9. - 10. 7. 2022 Volejbalový turnaj smíšených družstev - 14. ročník 23. - 24. 7. 2022 …

Vranovské léto 2021

Volejbalový turnaj mužů a žen 2021: Muži 1. místo: Rumídci 2. místo: Ivánkovo šáňo 3. místo:…

"Harakiri" vítězem mixů

Volejbalový turnaj smíšených družstev 2021 1. místo: Harakiri 2. místo: Matesovy divoši 3. místo…

51. ROČNÍK
VRANOVSKÉ LÉTO 2021 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ A ŽEN

SOBOTA 24. července 2021
8:00  –  8:30 - prezence družstev (muži i ženy) Pozn. Kapitán týmu musí přijít na prezenci, aby potvrdil účast na turnaji.
9:15 - zahájení zápasů (základní skupiny)

NEDĚLE 25. července 2021
8:30 - zahájení čtvrtfinálových a semifinálových zápasů
cca 19:00 - ukončení finálových zápasů, vyhlášení výsledků

COVID-19

Kontrola probíhá u vstupu do areálu kempu a je třeba prokázat bezinfekčnost dle možností podle aktuálního vládního nařízení (PCR, Antigen, Očkování nebo prodělaná nemoc). Pokud přijedete na Vranovské léto a nebudete splňovat podmínky nařízené vládními opatřeními, je možné se otestovat za 100Kč v testovacím centru při vstupu do kempu. Tento víkend bude testovací centrum otevřeno následovně: 23.7. - 10:00-21:00, 24.7. - 7:00-19:00, 25.7. - 12:00-19:00. Pozn. Mimo tyhle hodiny lze zakoupit samotesty za 150Kč.

 

Místo: 6 kurtů na pláži Vranovské přehrady

Vedení turnaje: Organizační úsek: Jiří Bílek, Bohumír BíleK, Technický úsek: Roman Lát, Vrchní rozhodčí: Daniel Trumpeš 

Přihlášky: PŘIHLÁŠENÍ BYLO MOŽNÉ POUZE PŘEDEM (NELZE SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ) A STARTOVNÉ MUSELO BÝT UHRAZENO PŘEVODEM. 

Startují: Družstva mužů a žen všech soutěží včetně rekreačních týmů. Hráč může v průběhu celého turnaje hrát pouze v jednom týmu.

Kontaktní osoba: Jiří Bílek, bilek@t4s.cz, tel.: +420 773 516 161 

Ubytování: V kempu na pláži Vranovské přehrady (www.vranovska-plaz.cz). Speciální ceny pro hráče: Stačí na bráně kempu nahlásit, že jedete na Vranovské léto a máte spec. cenu za nocleh ve vlastním stanu: 190,- Kč/osoba/noc. Nemusíte ukazovat žádné soupisky - stačí jen říct, že jedete na Vranovské léto.

 

Systém: Hraje se dle platných pravidel volejbalu. Systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. O pořadí ve skupinách rozhoduje 1. počet bodů, 2. podíl setů, 3. podíl míčů ze všech zápasů a 4. los. Družstva budou mít vlastní míč.

Jednotný dres: Není vyžadován

Čekací doba: 5 minut po vyhlášení začátku zápasu.

Námitky:
Organizačním pracovníkům turnaje s vkladem 500,- Kč nejpozději 5 minut po ukončení zápasu.

Ceny:

Finanční ceny (Kč) 1. místo 2.místo 3.místo
Volejbal muži 6.000,- 2.000,- 1.000,-
Volejbal ženy 6.000,- 2.000,- 1.000,-

Družstva na 1. – 4. místě obdrží věcné ceny a dále budou vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje.
 

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, termínu, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni. Startovné (vklad) je konečné a nevratné. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním.